Tagarchief: arbowet

Werken met gevaar voor eigen leven? Niet doen!

Bron:rendement.nl

Werknemers kunnen ook zelf besluiten om te stoppen met het uitvoeren van hun werkzaamheden omdat ze de situatie … Read the rest

Beleidsregel boeteoplegging Arbo-wetgeving aangescherpt

Bron:www.awvn.nl

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State.

De wijziging houdt in dat de Inspectie SZW bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en … Read the rest

Kan boete worden gematigd als de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven


17-07-2015

In een recente uitspraak, zie hieronder, staat de vraag centraal of een boete kan worden gematigd als de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven, maar de werknemers deze … Read the rest

Arbeidsongevallen geografische verschillen

Zijn er verschillen tussen Nederland en andere landen?

Dodelijke arbeidsongevallen in Nederland relatief laag

Nederland ligt onder het EU15 gemiddelde met arbeidsongevallen die leiden tot de dood (zie figuur 1). Het aantal dodelijke arbeidsongevallen per … Read the rest