Categoriearchief: dodelijke ongevallen

PER 1 APRIL NIEUWE WEBSITE VOOR VEILIGMETVERF.NL

Bron:www.onderhoud.nl

VeiligmetVerf.nl is vernieuwd. Deze website biedt professionele gebruikers van verf-, lijm- en kitproducten de daarbij behorende veiligheidsinformatiebladen. De VVVF en VVVH sloegen hiervoor weer de handen ineen. Per 1 april is de vernieuwde VeiligmetVerf.nl een … Read the rest

VEILIGHEID BOUWPLAATS BEGINT BIJ VEILIG ONTWERP

Bron; Mobilis.nl

Bewust Veilig 2019 staat stil bij samenwerking opdrachtgevers en opdrachtnemers

Veilig en gezond werken heeft topprioriteit in de bouw- en installatiebranche. Toch is de bouwplaats nog te vaak het toneel van ongevallen en … Read the rest

Zo kun je vallen van hoogte (het meest voorkomende bedrijfsongeval) voorkomen

Bron:Servicemanagement.nl

Het is het meest voorkomende bedrijfsongeval in Nederland: vallen van hoogte. Zeker in de schoonmaakbranche – en specifiek voor glazenwassers – is het risico om letsel op te lopen door vallen van een ladder … Read the rest

EU-OSHA onderzocht signalering van beroepsziekten wereldwijd

Bron:arboineuropa.nl

Wat zijn manieren om beroepsziekten op termijn te voorkomen? Daarvoor moet eerst voldoende bekend zijn over de aard van de problemen en de relatie tot het werk. Signaleringssystemen kunnen hierbij helpen. EU-OSHA rondde onlangs … Read the rest

Onderzoek wijst uit: werkelijke gezondheidsrisico’s asbest vaak minder groot dan gedacht

Bron: TNO

Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van de blootstelling aan asbest in een aantal concrete situaties en het daarbij behorende gezondheidsrisico. Zo kan ook vastgesteld worden wat de kosten en baten van … Read the rest

CRvB oordeelt over vrijheid van godsdienst in bijstandszaken

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde in 2 zaken waarin bijstandsgerechtigden aangeboden werk/opleiding hadden geweigerd met een beroep op godsdienstvrijheid. De gemeenten vonden dat geen geldige reden zodat ze de bijstand hadden verlaagd. De … Read the rest

Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen een trieste balans opgemaakt

Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met vier procent is gestegen van 4212 in … Read the rest

RI&E legt straks ook recht op onbereikbaarheid vast


Bron: VVPONLINE.nl

Deze week is de consultatie gestart van de Initiatiefwet Gijs van Dijk tot het recht op onbereikbaarheid. Werkgevers zullen op grond van deze wet het gesprek moeten aangaan met werknemers over de mogelijkheden van het … Read the rest

Arbowet gaat verder dan gedacht.


Bron:Binnenvaartkrant.nl
De Arbowet geldt primair voor bedrijven met werknemers. Zelfstandige schippers(echtparen) die zonder personeel varen, lijken er in eerste instantie niets mee te maken hebben. Maar dat is een misverstand. Als er medewerkers aan boord … Read the rest