Categoriearchief: dodelijke ongevallen

Gevaarlijk werk…. Een trieste balans waarbij alles nog weer eens op een rij gezet wordt.


Bron:www.hr-kiosk.nl.

Begrip en oorzaken
Alle werkzaamheden kunnen gevaarlijk worden wanneer de risico’s worden onderschat. Het is dus van belang steeds alert te zijn op veiligheid en alle regelgeving omtrent veilig werken in acht te nemen. … Read the rest

Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen


Bron:CBS.nl

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaarden in 2017 naar verhouding het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten. Met 52 procent zei ruim de helft van hen dat … Read the rest

Inspectie gaat boetes opleggen voor discriminatie tijdens solicitatie


Bron: Flynth.nl

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete. De Inspectie SZW gaat hier namelijk op inspecteren Read the rest

Invloed van Bedrijfscultuur op Veilig Werken


Op 5 februari 2019 organiseert de NVDO in samenwerking met de afdeling Maintenance van KIVI het Congres ‘Veiligheid in het Onderhoud’. Initiatiefnemer en bestuurslid van de afdeling Maintenance Arend Bos heeft een duidelijke visie op … Read the rest

BOA-Platform nu ook online beschikbaar


Om alle partners die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers te verenigen, is het BOA-Platform opgericht. Wat doet het BOA-Platform precies? Welke partijen hebben zich erbij aangesloten? En wat wordt er binnen Read the rest

Whitepaper Risico-inventarisatie en -evaluatie


Op het kennisplatform HSE Actueel is de gratis whitepaper ‘Tips voor het maken van een goede RI&E’ te downloaden. Met deze whitepaper kunt u de veiligheid in uw bedrijf vergroten.

Er is meer aandacht nodig voor veiligheid … Read the rest