Toename slachtoffers van bedrijfsongevallen

Zeventig mensen zijn vorig jaar om het leven gekomen bij bedrijfsongevallen, maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. Dat zijn er negentien meer dan in 2015. In totaal waren er 2500 ongevallen op het werk. Een toename van 14 procent.

Scan Veilig Gedrag

Bron: Arboportaal.nl

Veiligheid op de werkvloer verder verhogen? Doe dan de Scan Veilig Gedrag. Met deze scan neem je het veiligheidsgedrag binnen de organisatie onder de loep en zie je wat medewerkers en leidinggevenden doen voor veiligheid op het werk, en waarom zij dit doen. De inzichten helpen je om de veiligheid op de werkvloer verder te verhogen.

SZW publiceert drie nieuwe basisinspectiemodules

De Inspectie SZW heeft drie nieuwe basisinspectiemodules gepubliceerd. Deze modules zijn opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Werkwijzen zijn algemeen omschreven. Inspecteurs kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de beschreven werkwijze.

Kosten opleidingen steigerbouwers ingehouden

bron: FNVBouw.nl

Per 1 januari 2017 moeten steigerbouwers een erkend certificaat hebben. Anders mag er niet gewerkt worden. De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft dat met haar leden afgesproken. Grote opdrachtgevers hebben dat geborgd in hun toelatingsbeleid. En met de Inspectie SZW zijn afspraken gemaakt. Een goede ontwikkeling.

Inspectie SZW ontvangt meeste klachten van werknemers over de Arbowet

HANDHAVING – Vallen van hoogte blijft grootste risico op de werkvloer. In 2015 leidde dit risico tot 33 procent van de arbeidsongevallen. Dat blijkt uit het rapport Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW. De inspectiedienst heeft de gemelde klachten en arbeidsongevallen over de jaren 2012-2015 geanalyseerd. Ruim de helft van de 6500 meldingen betreft ongevallen. Niet alle meldingen worden onderzocht. Zo zijn in 2015 1494 klachten en signalen en 2391 ongevallen nader onderzocht.

OPDRACHTGEVERS OPGELET: AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE ARBEIDSONGEVALLEN ZZP’ER.

Het inschakelen van zzp'ers is flexibel en goedkoop. Zeker nu de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd onder druk staat, is het niet voor niets dat het percentage zzp'ers nog nooit zo hoog is geweest. Het is veel opdrachtgevers gelukkig bekend, dat er een groot juridisch risico schuilt in de aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor door de zzp'er veroorzaakte schade. Recent is deze aansprakelijkheid echter uitgebreid!

nieuws en informatie op gebied van arbeidsomstandigheden

Users: 4
Posts: 655
Categorys: 2
Comments: 1179
Last Post: 2017-05-19
First Post: 2011-01-27
Alexa Rank: 0
Alexa Links: 0